Χάρτες υψηλής ανάλυσης για εκτύπωση

Παγκόσμιοι χάρτες | Χάρτες Ελλάδος | Χάρτες Ευρώπης

Διαθέτουμε προς πώληση ηλεκτρονικά αρχεία για εκτύπωση σε μορφή PDF ή JPG για εκτύπωση υψηλής ανάλυσης *για ατομική χρήση απαγορεύεται η μεταπώληση.

Στείλτε E-mail στο info@printcenter.com.gr  ή τηλεφωνήστε στο 213 0372391 για τον χάρτη που σας ενδιαφέρει.

Αρχεία jpg για εκτύπωση περίπου 100 εκ

Αρχεία JPG

Αρχεία JPG

Στείλτε email για τον κωδικό του χάρτη που σας ενδιαφέρει. Μετά την πληρωμή θα σας αποστείλουμε στο email σας το ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή JPG κατάλληλο για εκτύπωση μέχρι περίπου 100 εκ.

Αρχεία PDF για εκτύπωση σε οποιοδήποτε μέγεθος

Αρχεία PDF

Αρχεία PDF

Στείλτε email για τον κωδικό του χάρτη που σας ενδιαφέρει. Μετά την πληρωμή θα σας αποστείλουμε στο email σας το ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή PDF κατάλληλο για εκτύπωση σε οποιοδήποτε μέγεθος.