Ποιοτική πλαστική βάση νερού 12 λίτρων με μηχανισμό περιστροφής για αντοχή στον αέρα.
Ποιοτική πλαστική βάση νερού 12 λίτρων με μηχανισμό περιστροφής για αντοχή στον αέρα.

Πλαστική βάση νερού για σημαια

60.00

Ποιοτική πλαστική βάση νερού 12 λίτρων με μηχανισμό περιστροφής για αντοχή στον αέρα.